Notam tm 1 jul

29 mei 2020

Nieuwsbrief van de KNVvL:

SARS-CoV-2 of COVID-19 of CORONA-maatregelen en de afdeling ballonvaren
Om te beginnen is het wellicht goed om aan te geven wat wij als CORONA-team van de afdeling ballonvaren in de afgelopen tijd hebben gedaan. Zoals jullie in de vorige Nieuwsbrief hebben kunnen lezen is er een werkgroepje geformeerd en dit groepje heeft een Protocol Ballonvaren gemaakt. Wij hebben daarin gekeken naar wat andere sectoren aan protocollen hebben gemaakt en wat het RIVM en wat EASA over protocollen zegt.
Dat protocol is in de laatste Nieuwsbrief meegestuurd om commentaar van jullie te krijgen. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met het Ministerie en met het CORONA team van het Ministerie. We zitten dus op de juiste stoelen en zeggen de juiste dingen. Echter: we lopen tegen het RIVM aan die het risico van ballonvaren niet kan inschatten en geen toestemming wil geven zonder nader onderzoek en vinkjes in de juiste boxen.
Daar zijn wij nu. Vanmorgen hebben wij overleg gevoerd met het COVID-19 crisisteam van het ministerie en daar afgesproken dat wij voor aanstaande maandag een nieuw protocol klaar hebben dat ter beoordeling aan het RIVM zal worden gezonden. Daarna moet de ministerraad hier zijn goedkeuring aan geven. Aan ons zal het niet liggen!!

NOTAM t/m/ 1 juli

NOTAM is een afkorting. NOtice To AirMen. Elke piloot dient voor elke vlucht kennis te nemen of er een NOTAM actueel is voor het gebied waar hij of zij gaat vliegen. Op het overtreden van een NOTAM staan hoge sancties zoals geldboetes of het intrekken van het brevet.